ประกาศจากห้องเรียนบนท้องฟ้า (Sirindhorn School LMS)

การเข้าใช้งาน SkyClass : ห้องเรียนบนท้องฟ้า โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th)

การเข้าใช้งาน SkyClass : ห้องเรียนบนท้องฟ้า โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th)

by ครูใหญ่ ห้องเรียนบนท้องฟ้า -
Number of replies: 0รับชมขั้นตอนได้โดย >>> คลิกที่ภาพ หรือคัดลอกลิงค์  >>>  https://youtu.be/DCx-tJiXpUs