ชุมนุม Web Application ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ชุมนุม Web Application ม.4

ศึกษาหลักการทำงานของเว็บภาษา HTML ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5
ครูภูริตา จันทสุข

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5

สำหรับนักเรียนที่เลือกชุมนุม ม.4 และ ม.5
เน้นการ DIY กางเกง เสื้อ เก่า ของเรา ของคนในครอบครัว หรือของใครก็ได้ เพื่อสามารถนำมาใช้ โดยทำการ DIY ในแบบของเราเอง